Khám Bệnh Nhi Tại Nhà - Thăm Khám Định Kỳ

    • Hạn chế việc di chuyển trẻ nhỏ khi trẻ đang bị ốm.
    • Không phải chờ đợi để khám bệnh tại bệnh viện.
    • Bác sĩ có thời gian khám kĩ hơn và có phương pháp điều trị tốt nhất.
    • Trẻ có điều kiện nghỉ ngơi trong thời gian điều trị thoải mái.

Dịch vụ Khám nhi tại nhà

Các loại khám nhi

1. Khám trẻ sơ sinh: Dành cho trẻ dưới 1 tháng tuổi

Đánh giá phát triển thẻ chất

Thu thập sinh hiệu

Đánh giá dinh dưỡng

Khám cuống rốn

Hướng dẫn message

Hướng dẫn rửa mũi

Đánh giá vàng da sơ sinh


2. Khám trẻ nhỏ: Dành cho trẻ dưới 2 tuổi

Khám thể chất toàn diện

Đánh giá dinh dưỡng

Đánh giá tăng trưởng và phát triển

Khám tai mũi họng và răng hàm mặt

Tư vấn lịch chủng ngừa


3. Khám trẻ lớn: Dành cho trẻ từ 2 – 15 tuổi

Khám thể chất toàn diện

Đánh giá dinh dưỡng

Đánh giá tăng trưởng và phát triển

Khám khả năng nghe, nói, nhìn

Khám tâm lý và các kỹ năng mềm khác

Tư vấn lịch chủng ngừa